Van tràn cấp nước

Van phai tràn được sử dụng để kiểm soát dòng chảy và cách ly chất lỏng liên quan đến nước, nước thải, nhà máy xử lý nước thải, phát điện, hệ thống tưới tiêu và nhà máy chế biến. Việc lựa chọn Van phai tràn phù hợp với nhiệm vụ của nó là rất quan trọng để đáp ứng các tiêu chí thiết kế và cung cấp giải pháp hiệu quả nhất về chi phí. Kích thước dao động từ 150 mm đến 1000 mm.

Nhắn tin Zalo