Hướng dẫn định lượng clo hoạt tính trong nước javen

Để định lượng clo hoạt tính trong nước javen, bạn cần sử dụng một phương pháp phân tích hóa học. Dưới đây là một phương pháp thông dụng để định lượng clo hoạt tính trong nước javen

Nước Javen là gì? Các phương pháp điều chế nước javelPhương pháp titrimetric sử dụng dung dịch tiểu chuẩn thiosulfate (Na2S2O3):

  • Bước 1: Lấy một mẫu nước javen và thêm một chất điều chỉnh pH (thường là phenolphthalein) để chỉ thị.
  • Bước 2: Sử dụng dung dịch tiểu chuẩn thiosulfate (Na2S2O3) để titrimetric chất javen. Dung dịch thiosulfate sẽ tiêu hủy clo trong nước javen theo phản ứng sau: 2Na2S2O3 + Cl2 → 2NaCl + Na2S4O6.
  • Bước 3: Tiếp tục titrimetric cho đến khi dung dịch thiosulfate chuyển từ màu hồng (do phenolphthalein) thành màu trắng.
  • Bước 4: Ghi lại lượng dung dịch thiosulfate đã sử dụng để tiêu hủy clo.
  • Bước 5: Sử dụng công thức tính toán để xác định lượng clo hoạt tính trong nước javen dựa trên lượng dung dịch thiosulfate đã tiêu hủy.
 1. Phương pháp điện hóa (electrochemical method) sử dụng điện cực clo:

  • Bước 1: Sử dụng một điện cực clo để đo lượng clo có trong nước javen. Điện cực clo sẽ tạo ra dòng điện tỷ lệ với lượng clo có trong mẫu.
  • Bước 2: Đọc giá trị dòng điện (thông qua thiết bị đo dòng điện) và chuyển đổi nó thành lượng clo tương ứng bằng cách sử dụng công thức và hiệu chuẩn từ các mẫu chuẩn đã biết.

Cả hai phương pháp trên đều phải tuân theo các quy trình chuẩn đoán, đo lường và xác định. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng việc định lượng clo trong nước javen cũng có thể được thực hiện bằng các phương pháp khác như phương pháp phổ hấp thụ, phổ cộng hưởng từ (AAS), hoặc phân tích môi trường khác.

Nguồn tham khảo: Hướng dẫn pha chế dung dịch Javen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *